หลัก 5 ประการที่ร้านค้าปลีกควรใส่ใจ
หลัก 5 ประการที่ร้านค้าปลีกควรใส่ใจ

การประกอบธุรกิจค้าปลีกในยุคปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จนั้นร้านค้าปลีกจำเป็นต้องมีการพัฒนาในทุกๆด้าน โดยควรเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคแล้วนำมาใช้ปรับปรุงการบริหารร้านให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งหลักการเบื้องต้นนั้นก็มีอยู่5 ประการสำคัญ ดังนี้

ประการแรก เสนอสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ต้องเข้าใจสาเหตุต่างๆที่ลูกค้ามาเลือกซื้อของที่ร้านของตนเพราะเหตุใด พฤติกรรมในการเลือกซื้อของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร จะช่วยให้ร้านค้าสามารถจับประเด็นและนำไปปรับปรุงร้านของตนได้ดีขึ้น 

ประการที่สองให้บริการที่เป็นมิตรหรือเป็นกันเองกับลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเจ้าของร้านควรมีการแนะนำสินค้าเนื่องจากมีลูกค้าจำนวนมากที่ตัดสิตใจเลือกซื้อสินค้าตามคำแนะนำ ดังนั้น การแนะนำสินค้าที่มีคุณภาพดีให้กับลูกค้าจะทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสร้างลุกค้าประจำ

ประการที่สาม  ร้านค้าปลีกจำเป็นต้องมีการบริหารร้านอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการสั่งซื้อสินค้าการเก็บสต็อกสินค้า ควรมีการจัดทำบัญชีรายการสินค้าเข้า-ออกและบัญชีรายรับ-รายจ่ายในแต่ละวันเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการจัดซื้อสินค้าและการทำสต็อกสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


ประการที่สี่  มีการจัดตกแต่งร้านเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ โดยตกแต่งร้านให้เป็นระเบียบและสวยงามน่าเข้าอย่างไรก็ตาม มีร้านค้าจำนวนไม่น้อยที่มีความเชื่อแบบผิดๆว่าการจัดวางสินค้าบนชั้นจำนวนมากเป็นสิ่งดี  โดยไม่คำนึงถึงยอดขายของสินค้าแต่ละตัวซึ่งเมื่อสังเกตยอดขายแล้วจะพบว่ามีสินค้าเพียงไม่กี่ชิ้นที่ขายดี จึงอาจทำให้เสียพื้นที่การขายไปอย่างน่าเสียดาย


ประการสุดท้ายที่ร้านค้าปลีกควรให้ความสำคัญคือการส่งเสริมการขาย ควรมีการจัดโปรโมชั่นบ้างตามโอกาสที่เหมาะสมเพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการหรืออาจสมนาคุณสินค้าบางอย่างที่มีต้นทุนไม่สูงนักหรืออาจเป็นสินค้าที่ขายยากไปกับสินค้าที่มีกำไรมากเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ก็เป็นการเรียกลูกค้าได้อีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน

 

ที่มา : http://www.ideadek.com/board/b16/t291/?prev_next=prev#new

 

ภาพประกอบจาก :

- http://region2.prd.go.th/ewt_news.php?nid=36670&filename=ect54

- http://training01.makewebeasy.com/content_3713_83600_TH.html3